Stará a nová tvrz v Dražovicích

Dražovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: renesance
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Nejasné osudy obestírají existenci hned dvou tvrzí v malé vísce Dražovice nedaleko Sušice, jež od 14. století patřila Dražovským z Dražovic.  

Historie

Malá víska Dražovice od 14. století patřila drobné místní šlechtě. K roku 1356 je tu poprvé uváděn jakýsi Míka z Dražovic, jeho potomci pak zdejší statky vlastnili až do poloviny 15. století. Již tou dobou na severní straně bývalého poplužního dvora nad údolím Nezdického potoka stávala poměrně rozlehlá tvrz, která do dnešní chvíle již zcela zanikla. O jejích osudech toho vskutku mnoho nevíme. Z kupní smlouvy mezi Jan Kalenicem z Kalenic a Břetislavem Švihovským z Rýzmberka, který Dražovice zakoupil roku 1548, vyplývá, že tou dobou tu již byla jižně od staré tvrze zbudována tvrz nová. Kdo byl jejím stavitelem, ani z jakého důvodu došlo k opuštění staré tvrze není známo. Dá se předpokládat, že tu po jistý čas existovala obě šlechtická sídla zároveň, neboť v listině z roku 1581 se hovoří o „tvrzi, domě a vsi,“ kdy právě onen dům je ztotožňován s novou tvrzí. Až do Bílé Hory patřily zdejší statky Kocům z Dobrše a od roku 1636 Dražovice získal další vlivný šlechtický rod Krakovských z Kolovrat. Ti však Dražovice prodali již o 20 let později markraběti Michalovi z Clavesany, jenž je připojil k žichovickému panství. Tím okamžikem nová tvrz přestala hostit majitele panství a byla využívána pouze jako ubytovna pro úředníky a zaměstnance statku.

Starou tvrz dodnes připomínají pouze zbytky mohutných valů a příkopů nad Nezdickým potokem. Vnější val uzavírá poměrně velké tvrziště o obvodu 100 metrů. Nejdéle přetrvaly sklepy a chodby, kterými se údajně ještě donedávna procházelo k potoku. Jižněji položená nová tvrz, transformovaná v současnosti do podoby obytného domu, byla původně jednoduchá obdélníková renesanční stavba se třemi oblouky arkád obrácených do dvora. Z původní dispozici jsou ještě k vidění dvě velké místnosti s původními renesančními křížovými klenbami, arkádová chodba a dva menší prostory, z nichž jeden snad sloužil jako kuchyně.

Fotografie

Stará a nová tvrz v DražovicíchStará a nová tvrz v Dražovicích