Lovecký zámeček Diana

Švarcava - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Zbytky zdí, které zarostly křovím.

Historie

Na místě pozdějšího loveckého zámečku stával nejprve poplužní dvůr, který založili Vidršpergárové z Vidršperka roku 1736. Dvůr však již roku 1812 vyhořel. Roku 1819 postavili Vidršpergárové nový zámeček. Šlo o poměrně jednoduchou stavbu s klasickým obdélníkovým půdorysem. V přízemí byla kuchyně, ložnice a lovecký salonek. V patře pak hostinské pokoje pro hosty. Kryštof Vidršpergár roku 1825 založil u zámečku kapli zasvěcenou svému patronovi sv. Kryštofovi. Rod Coudenhove–Kalergi, další majitelé, zřídil u zámečku roku 1870 oboru pro jeleny a daňky ohrazenou zdí. Romanticky založený Hans Coudenhove-Kalergi nechal zámeček upravit podle svého vkusu. Projekt připravil zedník z Vlkanova, Václav Holm. Přibyl přístavek na střeše s kovovým jelenem. Před zámek byla umístěna socha bohyně lovu Diany, také s malým jelenem. Na fasádě byly další symboly lovu, jelení a dančí parohy. Po roce 1945 sídlila na zámečku pohraniční stráž. Nejprve zmizely okolní budovy, hájovna, stáje, kaple. V 60. letech došlo i na zámeček, který byl rozebírán na stavební materiál. Zbyly z něj jen zbytky zdí, které zarostly křovím. Zámeček byl poměrně jednoduchou stavbou, měl klasický obdélníkový půdorys.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.