Měšťanské domy v Poběžovicích (čp. 2, 6, 7, 50, 64)

Poběžovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Soubor gotických a barokních měšťanských domů.

Historie

Dům čp. 2 s mansardovou střechou má pravděpodobně pozdně gotické jádro, přestavěn byl v baroku. V interiéru se dochovaly trámové stropy. Čp. 6 je nejpozději klasicistní z 1. poloviny 19. století, zachovala se u něj stará chlebová pec. Čp. 50 upoutá zdobenou historizující fasádou. V čp. 36, vybudovaném kolem roku 1850, bývalo sídlo soudu a berního úřadu, krátce i sídlo radnice. Budova městského úřadu vznikla v letech 1893 – 1894, původně zde byla německá chlapecká škola.

V Šandově ulici byl na původních hradbách zbudován dům čp. 64 (polovina 19. století). Uchoval si ještě původní hrázděné konstrukce. Další cenné domy najdeme na Spojeneckém náměstí. Z původně důmyslného opevnění se dochovaly pouze malé části zdí. Najdeme je např. za domy čp. 129 nebo u čp. 274. Zbytky hranolových bašt byly objeveny u domu čp. 121 na Spojeneckém náměstí a u domu čp. 125.

Fotografie

Měšťanské domy v Poběžovicích (čp. 2, 6, 7, 50, 64)Měšťanské domy v Poběžovicích (čp. 2, 6, 7, 50, 64)Měšťanské domy v Poběžovicích (čp. 2, 6, 7, 50, 64)Měšťanské domy v Poběžovicích (čp. 2, 6, 7, 50, 64)Měšťanské domy v Poběžovicích (čp. 2, 6, 7, 50, 64)Měšťanské domy v Poběžovicích (čp. 2, 6, 7, 50, 64)Měšťanské domy v Poběžovicích (čp. 2, 6, 7, 50, 64)Měšťanské domy v Poběžovicích (čp. 2, 6, 7, 50, 64)Měšťanské domy v Poběžovicích (čp. 2, 6, 7, 50, 64)