Zámek Chotiměř (čp. 34) se zámeckou kaplí sv. Jana Nepomuckého

Chotiměř - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Poničený zámek, kaple s alejí.

Historie

Barokní zámek je jednoduchá jednoposchoďová budova s valbovou střechou, která vznikla patrně někdy v 2. polovině 18. století. Kolem roku 1800 došlo k novorenesanční přestavbě. K nejznámějším majitelům patří rod Mengů z Renndorfu, který nechal postavit v parku kapli a instalovat sochu kalvárie. Roku 1949 strhla vichřice celou střechu, oprava proběhla teprve v letech 1958 – 1959. V prvním patře byla umístěna pamětní síň komunistického novináře Julia Fučíka, popraveného fašisty. Fučík pobýval v Chotiměři ve vile svých rodičů (čp. 8). Zámek patřil MNV Blížejov, byla v něm i hospoda Jednoty a knihovna. Přesto velmi zchátral. Protože nemá větší architektonickou hodnotu, připomíná se častěji kaple a sochy v zámeckém parku.

Patrně roku 1743 nechala Kateřina Mengová z Rennfeldu, rozená von Liebenberg postavit v Chotiměři, v blízkosti zámku, kapli. Má členitý lichoběžníkový půdorys a tři červené plechové báně. V průčelí kaple jsou výklenky, ve kterých byly postaveny sochy sv. Františka z Assisi, sv. Josefa a sv. Kateřiny. Dřevěné sochy v interiéru vytvořil plzeňský sochař Karel Legát (1752). Interiér kaple byl však z velké části zničen při požáru, který byl úmyslně založen při krádeži roku 1991. Byla tak třeba kompletní rekonstrukce.

U kaple byla vysázena alej, na jejímž konci bylo roku 1764 (dle nápisu na sloupu) umístěno pískovcové sousoší Kalvárie, připisované opět Karlu Legátovi (1715 – 1783). Má podobu kamenné mohyly, ze které vystupuje kříž s ukřižovaným Kristem. Po stranách stojí P. Marie Bolestná a apoštol Jan Evangelista, oba hledí k nebi. Kříž dosahuje výšky až 4 m. U paty kříže byli zobrazeni dva andílci, původně drželi symboly Kristova utrpení, kopí a houbu na tyči. Motiv andílků je i na bocích kříže. Pod sousoším je zasazena nápisová páska s dvěma řádkami německého textu, jde patrně o citát z Janova evangelia. Pod sousoším je kamenný kříž z roku 1770.

V polovině aleje stojí na mohutném podstavci z lomového kamene pískovcová socha Jana Nepomuckého. Světec v tradičním rouchu klečí na soklu s obláčkem, drží biret v pravé ruce a levou přidržuje krucifix. Do kamenného podstavce jsou zazděny dvě pískovcové kartuše, na menší z nich jsou znaky Mengů a Liebenbergů. Na větší jsou postavy tří světců.

Fotografie

Zámek Chotiměř (čp. 34) se zámeckou kaplí sv. Jana NepomuckéhoZámek Chotiměř (čp. 34) se zámeckou kaplí sv. Jana NepomuckéhoZámek Chotiměř (čp. 34) se zámeckou kaplí sv. Jana NepomuckéhoZámek Chotiměř (čp. 34) se zámeckou kaplí sv. Jana NepomuckéhoZámek Chotiměř (čp. 34) se zámeckou kaplí sv. Jana NepomuckéhoZámek Chotiměř (čp. 34) se zámeckou kaplí sv. Jana Nepomuckého