Kostel sv. Jiljí v Hlohové

Hlohová - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kostel s hrobkou rodu Vidršpergárů.

Historie

O barokním kostele sv. Jiljí se v místní tradici tvrdí, že byl původně románský. Za pozůstatek románské rotundy se považuje závěr kostela, připomínající apsidu románské rotundy. Úzké polokruhové okénko označované jako románské je však barokní, stejně jako celý kostel. Kostel byl postaven v letech 1764 – 1766. Jeho předchůdce je v pramenech zmiňován od druhé poloviny 14. století. Kostel se zmíněným netypicky půlkruhem uzavřeným presbytářem má věž s jehlancovou střechou.  Interiér zdobily barokní malby ze života sv. Jiljí a sv. Barbory. Zachoval se náhrobník Jana Staršího Vidršpergára z Vidršperka a na Hlohové se staročeským nápisem (zemřel roku 1606). Členové rodu Vidršpergárů byli pohřbíváni do hrobky v tomto kostele až do roku 1757. Hřbitov kolem kostela sloužil do konce 18. století. Po sametové revoluci začala oprava kostela. V letech 1990 – 1991 byla věž kostela opatřena novou měděnou krytinou. Na opravu přispěla obec i místní občané.

Fotografie

Kostel sv. Jiljí v HlohovéKostel sv. Jiljí v HlohovéKostel sv. Jiljí v Hlohové