Historické jádro města Domažlic

Domažlice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: gotika, baroko, klasicismus, historismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Historicky cenné domy v okolí náměstí.

Historie

Kvalitní měšťanské domy se zachovaly v Domažlicích na náměstí Míru, dále v části Vodní ulice, v Hradské ulici a v ulici Spálené. Zájemcům o podrobný popis památkově chráněných domů ve městě, kterých je kolem 200, lze z novější literatury doporučit především publikaci Karla Fouda „Městské památkové rezervace“ (2007), ve které je soupis nejzajímavějších domů s popisem základních stavebních prvků.

Domažlická radnice je novějšího data. Dvoupatrovou stavbu s věží postavili v letech 1891– 93 podle projektu V. Kaury, uvnitř jsou zajímavé interiéry se štukovou výzdobou. Na pilíři radnice je od roku 1990 opět umístěna pamětní deska na počest amerických osvoboditelů města. Z jižní strany přiléhá k objektu novostavba kulturního domu z 60. let 20. století.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.