Dva silniční mosty v Bělé nad Radbuzou

Bělá nad Radbuzou - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní most a novější most přes Bezděkovský potok.

Historie

Barokní most

Bělský „Karlův most“ má osm oblouků. Most vznikl pravděpodobně v letech 1703–1723 a je tak nejstarší v kraji. Podnět k jeho stavbě dala Anna Terezie Kaplířová Cukrová z Tamfeldu, provdaná Metternichová.  Stojí na něm sochy šesti světců, tři na každé straně. Most stráží Panna Marie, sv. Michael, sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Erasmus a sv. Antonín z Padovy. Nevíme, kdo sochy vytvořil, ani jak jsou staré. Na most byly umístěny teprve po jeho dokončení, tedy po roce 1723. Všechny sochy a podstavce u soch sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého jsou z jemnozrné žuly, takové, která se těžila např. na Tachovsku, u Broumova či Studánky. Hrubozrná žula použitá při stavbě mostu a výrobě dalších podstavců byla přivezena pravděpodobně z nedalekého Sedmihoří.

Sv. Antonín, patron pocestných, stojí při vstupu na most ve směru do Bělé. Je zobrazen tradičně jako kněz, drží v náručí Ježíška a růženec. Proti němu stojí v Čechách málo zobrazovaný sv. Erasmus (také Erazim), biskup z Formie v Kampánii. Jako biskup má tedy mitru a berlu. Jeho atributem jsou střeva navinutá na hřídeli rumpálu, o nějž se opírá levou rukou. Ve středu mostu na straně k Bělé stojí kníže Václav, na hlavě má knížecí čepici, je ve zbroji a pravou rukou přidržuje praporec. Naproti němu stojí oblíbený Jan Nepomucký ve svém kanovnickém rouchu, pravou rukou přidržuje krucifix. Na konci mostu stojí jediná světice, P. Maria Neposkvrněného početí. Pravou nohu má proto na srpku měsíce, symbolu čistoty. Levou zašlapuje hada s jablkem v tlamě, který je ovinut kolem symbolického zobrazení země. Naproti ní stojí archanděl Michael likvidující zlo, zobrazené v podobě draka. V levici drží menší oválný štít, v pravé měl kovový meč. 

Za druhé světové války hrozilo, že most ustupující Němci zničí, starosta Johann Stich je však uprosil. Dnes slouží most jen pro pěší, jeho velká oprava proběhla roku 2001.

Most přes Bezděkovský potok

Druhý, mladší z mostů v Bělé. Má pět oblouků a vznikl v 19. století. Nechal ho postavit Václav Koc z Dobrše.

Fotografie

Dva silniční mosty v Bělé nad RadbuzouDva silniční mosty v Bělé nad RadbuzouDva silniční mosty v Bělé nad RadbuzouDva silniční mosty v Bělé nad RadbuzouDva silniční mosty v Bělé nad RadbuzouDva silniční mosty v Bělé nad RadbuzouDva silniční mosty v Bělé nad Radbuzou