Chlum

Chlum - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Nejstarší zpráva o Chlumu pochází z roku 1379. Chlum byl malým vladyckým statkem. V roce 1543 byla ves přikoupena ke Zvíkovci.

www.chlum.rokycansko.cz

Památky v oblasti

Kaple sv. Ludmily v Chlumu

Kaple sv. Ludmily v Chlumu
Malá kaplička postavena roku 1869 v pseudobarokním slohu.

Sýpka v Chlumu

Sýpka v Chlumu
Volně stojící, zděná omítaná budova na obdélném půdorysu.

Historie

Zřejmě nejstarší zprávu o Chlumu bychom našli v berním rejstříku k roku 1379. Chlum byl malým vladyckým statkem, v roce 1419 je jako jeho majitel uváděn Ondřej, který daroval platy ze vsi kostelu ve Zvíkovci. V roce 1423 vystupuje Bohuslav z Chlumu, jenž byl pánem na hradu Řebřík nedaleko Líšné. V roce 1543 byla ves přikoupena ke Zvíkovci.
Po bitvě na Bílé hoře byl Chlum společně se Zvíkovcem zabaven Varleychovi. Novým majitelem se na 10 let stává Václav Heraklius z Bližna a Kumberka. Následně majetek kupuje hrabě Vilém Klenovský z Janovic a dědictvím v roce 1656 přechází na Mikuláše Ignáce Brauna z Miřetic. Po jeho smrti došlo načas k rozdělení majetku, od roku 1701 byl Chlum již natrvalo spojen se Zvíkovcem a to až do roku 1848. Obecní úřad byl zřízen roku 1850.

Další

Literatura

Seznam literatury

Soubory ke stažení

Pracovní list [řešení]

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Kaple sv. Ludmily v ChlumuSýpka v Chlumu