Minoritský klášter ve Stříbře (čp. 20)

Stříbro - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kláštery
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

V klášteře minoritů, budovaném od půle 13. století a zrušeném roku 1785, dnes sídlí městské muzeum, z přilehlého kostela svaté Máří Magdaleny se zachovala pouze část obvodových zdí.

http://www.muzeum-stribro.cz/

Historie

Zrušený minoritský klášter s kostelem svaté Máří Magdaleny byl budován od roku 1252 na jihovýchodním okraji stříbrského náměstí, jeho zakladateli byli snad Švamberkové. Konvent byl stavěn v gotickém slohu, dokončen byl až ve druhé polovině 14. století. Po dobytí města husity roku 1426 byl areál na přechodnou dobu opuštěn, záhy však došlo k návratu řeholníků. Místní řeholní komunita zanikla v 16. století v souvislosti s postupem reformace, ale už roku 1591 byla obnovena. Zpustlý klášter, poškozený požáry z let 1479, 1508 a 1600 i událostmi třicetileté války, byl roku 1702 zbarokizován a do poloviny 18. století postupně rozšířen do podoby patrového čtyřkřídlého komplexu.

Složitý architektonický vývoj proděl chrám svaté Máří Magdaleny, původně rovněž gotický. Jeho základy byly položeny v půli 13. století, klenbu lodi se však podařilo zhotovit až v průběhu 14. století. Roku 1727 byl obnoven ve stylu vrcholného baroka, stejného roku k němu přibyla kaple svaté Barbory. V půli 18. století došlo k barokní rekonstrukci chóru, novému zaklenutí lodi a úpravě průčelí. Navzdory rozsáhlé stavební aktivitě byl klášter i se svatostánkem roku 1785 uzavřen a zrušen. Oba objekty koupilo roku 1788 město, po dvou letech byla svatyně znovu vysvěcena a nadále měla plnit úlohu farního chrámu. V bývalé klauzuře byla zřízena fara se školou. V červenci 1792 kostel po zásahu bleskem vyhořel. Jelikož obec neměla dostatečné finanční prostředky na jeho záchranu, byl v několika etapách, probíhajících v letech 1801 až 1803 a 1871 až 1872, postupně rozebrán a nahrazen novou budovou školy, v níž dnes sídlí městská knihovna. Areál konventu byl v devadesátých letech 20. století obnoven, v současnosti zdejší prostory využívá stříbrské muzeum.

Bývalý klášterní komplex má dnes podobu čtyřkřídlého jednopatrového stavení s hladkou fasádou. Okolo rajského dvora se vine ambit, jehož severní rameno je opatřeno opěráky a završeno křížovou klenbou. Z kostela svaté Máří Magdaleny zůstalo zachováno pouze obvodové zdivo části lodi a presbytář s polokruhovým závěrem.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Minoritský klášter ve Stříbře (čp. 20)Minoritský klášter ve Stříbře (čp. 20)Minoritský klášter ve Stříbře (čp. 20)Minoritský klášter ve Stříbře (čp. 20)Minoritský klášter ve Stříbře (čp. 20)