Kostel sv. Mikuláše v Holostřevech

Holostřevy - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Kostel svatého Mikuláše v Holostřevech si navzdory částečné barokizaci, k níž došlo v 18. století, uchovává starobylý gotický charakter, o obnovu památky dnes pečuje místní občanské sdružení.

Historie

Na jižním okraji vesnice Holostřevy se tyčí jednolodní gotický kostel svatého Mikuláše. V základech pozdně románský objekt, který existoval už kolem roku 1200, byl na sklonku 14. století úplně přestavěn ve vrcholně gotickém slohu. Další úpravy byly podniknuty až v 18. století, kdy byla část budovy zbarokizována, chrám si však navzdory tomu dodnes uchovává gotický charakter.

Na východní stranu obdélníkové lodi navazuje zúžený polygonálně uzavřený presbytář, k jejímu západnímu průčelí přiléhá hranolová barokní věž zastřešená komolým jehlanem, na kterém je posazena lucerna. Kontury věže jsou zdůrazněny zdobnými pilastry. Z její boční stěny vystupuje půlkruhové těleso krytého točitého schodiště. Obvodové zdi kněžiště jsou zpevněny vnějšími opěráky, presbyterium i loď jsou opatřeny úzkými hrotitými okny s pozdně gotickými kružbami.

Výrazným znakem interiéru lodi je rozměrný plochý strop se štukovou tabulí, nad kněžištěm se prostírá jedno pole křížové žebrové klenby s paprsčitým závěrem, barokní sakristii shora uzavírá křížová klenba. Většina mobiliáře vznikla ve druhé polovině 17. století. Raně barokní hlavní oltář portálového typu je ohraničen sloupy a doplněn dvěma menšími soškami a obrazy svatých Mikuláše a Šebestiána. Mladší postranní oltáře zdobí dvě umělecky hodnotné barokní skulptury, které zpodobňují svaté Josefa a Prokopa. Na kazatelně z počátku 18. věku, okrášlené rostlinnými dekory, se nachází několik malých plastik evangelistů a církevních Otců.

Technický stav kostela svatého Mikuláše byl ještě nedávno v důsledku dlouhodobého chátrání a zanedbávání údržby nevyhovující. Poškozená střešní krytina propouštěla dešťovou vodu, zatékání způsobilo narušení klenby v presbytáři. Roku 2009 získalo chrám do pronájmu místní občanské sdružení, jehož zásluhou bylo opraveno poničené zastřešení věže.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Mikuláše v HolostřevechKostel sv. Mikuláše v HolostřevechKostel sv. Mikuláše v HolostřevechKostel sv. Mikuláše v HolostřevechKostel sv. Mikuláše v HolostřevechKostel sv. Mikuláše v HolostřevechKostel sv. Mikuláše v HolostřevechKostel sv. Mikuláše v Holostřevech