Fara v Mýtě (čp. 7)

Mýto - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní fara z druhé poloviny 18. století.

Historie

Nachází se na Náměstí, pochází z druhé poloviny 18. století. Jde o řadovou, zděnou, patrovou budovu obdélného půdorysu s mansardovou střechou. Nároží budovy lehce otupená, fasády omítané, členěné mírně předsazeným soklem a profilovanou korunní římsou, na hlavním průčelí ještě podloženou průběžným pásem. Hlavní průčelí je členěno dvěma svazkovými pilastry na tři pole. V majetku Římskokatolické farnosti v Rokycanech.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fara v Mýtě (čp. 7)Fara v Mýtě (čp. 7)