Zřícenina hradu Libštejn u Liblína

Liblín - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Hrad již v roce 1590 zmiňován jako pustý.

Historie

Hrad se nachází na pravém břehu řeky Berounky, k místu vede červená a zelená turistická značka. Hrad byl založen Oldřichem Tistou z Hedčan před rokem 1361. Tento šlechtic byl služebníkem Karla IV., jemuž vedl a dozoroval stavby. Zřejmě i proto si vystavěl pohodlné a výstavní sídlo, v němž byly použity dobové tendence k srůstání obytných věží s paláci či dvoupalácový typ hradu. Koncem 14. století se po hradu píše významná větev rodu pánů z Kolovrat – Libštejští z Kolovrat. Roku 1430 byl Libštejn neúspěšně obléhán husity. Od roku 1510 držel hrad rod Valdštejnů. Roku 1590 se uvádí jako pustý, výrazně byl poškozen za třicetileté války.

Hrad je netradičně umístěn na skalce nad Berounkou, ovšem v kotlině, což bylo z hlediska obranného velmi nevýhodné. V nižším sedle bylo umístěno předhradí s dochovanými základy objektů a hradby s věžemi. Výše stojí dvoudílné jádro, jihozápadní vstupní část má do hradby, zpevněné baštami, vložen pozdně gotický palác. Na skalním hřebeni jsou zachovány zříceniny věže v čele jádra, která měla v patře arkýřovou kapli. Hlavními objekty byly dva obdélné paláce svírající úzké nádvoří. Jeho severní stranu uzavírala druhá, nejlépe dochovaná věž. Opevnění doplňovaly dvě předsunuté bašty na sousedních vrcholech.

Významné pověsti

Ve zříceninách hradu se údajně má nalézat poklad střežený zakletým duchem hradního pána a Bílou paní libštejnskou. Ti byli kdysi zavražděni panem z Krašova a jejich kosti hozeny do hradních sklepů. Poklad se pokoušeli vyzvednout místní, ale vystrašil je ohromný rytíř střežící poklad. Podle jiné pověsti u hradu oral sedlák Klous (či Klouz) z Bujesil. Už se stmívalo, chtěl však dokončit práci, znenadání vystoupil od lesa muž v brnění. Řekl mu:"Dnes o půlnoci přijedu pro tebe. Vrátíš se se mnou do hradu a uděláš, co poroučím. Ale, poslouchej, po cestě musíš být němý jako ryba. Ani slovíčka nesmíš promluvit. To by byla tvoje zkáza. Když všechno dobře provedeš, dostaneš peněz, co uneseš." Pak zmizel. V noci se rytíř zase objevil a odvedl si sedláka. Čím se blížili k hradu, začaly se zjevovat čím dál tím horší příšery. Jedna z nich se sápala po sedláku, který strachy vykřikl. Když se probudil, rytíř mu řekl, že za ním znovu přijde za rok, aby ho vysvobodil. Nikomu však o tom, co se v noci stalo, nesměl říci. Po roce se vše opakovalo, tentokrát však sedlák vše ustál. V hradu mu rytíř ukázal na místo, kde ležel mrtvý rytíř, kterého měl pohřbít a pomodlit se za něj. Následně si pak mohl odnést zlatých peněž, co jen odnesl. Stal se z něj nejbohatší sedlák v Bujesilech.

Fotografie

Zřícenina hradu Libštejn u LiblínaZřícenina hradu Libštejn u LiblínaZřícenina hradu Libštejn u LiblínaZřícenina hradu Libštejn u Liblína