Kostel sv. Jakuba Většího v Prusinech

Nebílovy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V osadě Prusiny nad obcí Nebílovy se nachází kostel sv. Jakuba Většího. Kromě něj zde stojí ještě barokní fara a budova někdejší školy.

Historie

V osadě Prusiny nad obcí Nebílovy najdeme kostel sv. Jakuba Většího, který stojí uprostřed hřbitova. Středověká vesnice zanikla, kostel je jejím pozůstatkem. Postaven byl jako gotický objekt. Poprvé je zmiňován k roku 1355. Roku 1598 byla přestavěna věž. Kromě věže byl původní kostel výrazně změněn barokní přestavbou. Ta byla dokončena kolem roku 1750. Architektonické řešení je obdobou kostela sv. Martina ve Chválenicích. Hlavní průčelí je ukončeno trojbokým tympanonem, portál lemují pilastry s čabrakovými hlavicemi, které nesou segmentovou římsu. Na trojboký presbytář navazují nižší přístavky sakristie a oratoře a v ose mohutná hranolová věž s cibulovou bání. Interiér je jednolodní. Stěny člení pilastry s toskánskými hlavicemi, kruchta na východní straně je klenutá valeně, stejně jako presbytář. V sakristii je barokní vybavení. Zařízení kostela je rovněž barokní, ze starší doby se dochovalo několik náhrobníků, mezi nimi náhrobník Adama Jindřicha ze Steinau z roku 1712. Starý zvon pochází z roku 1526, malý již z roku 1493. Pochází odtud pozdně gotická socha sv. Jakuba. Kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. V jeho blízkosti se nachází barokní fara a budova někdejší školy.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.