Kostel Narození Panny Marie v Chotěšově

Chotěšov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, renesance, baroko, neobaroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel Narození Panny Marie se nachází poblíž klášterního areálu v Chotěšově. Jako farní je zmiňován již roku 1366. Později byl barokizován.

Historie

Farní kostel Narození Panny Marie se nachází v Chotěšově blízko hrazení kláštera premonstrátek. Jako farní je zmiňován již roku 1366. V roce 1672 byla přistavěna nová věž namísto staré. Po dvou letech se zřítila, poškodila kostelní klenbu, sakristii a oltář sv. Kateřiny. Pádem se rozbily i tři zvony. Poté byl kostel opraven. V roce 1690 byla věž poškozena požárem. V letech 1745–1747 byl objekt upraven ve stylu pozdního baroka. Roku 1900 byly provedeny novobarokní úpravy.

Jedná se o jednolodní stavbu s věží v ose západního průčelí. Hlavní vstup je vybaven novobarokním kamenným portálem z doby kolem roku 1900. Interiér lodi je opatřen falešnou valenou klenbou s lunetami. Presbytář je sklenut bání s lucernou, opatřenou freskou Nanebevzetí Panny Marie od Františka Julia Luxe z roku 1746. V severní zdi kněžiště je vsazen náhrobník probošta Ondřeje Fabricia z roku 1706. Za oltářem je umístěna renesanční kopie náhrobníku z hrobu Vojslavy, sestry Hroznaty Tepelského. Byl sem přenesen zřejmě po stržení klášterního kostela sv. Václava. Hlavní oltář je vybaven sloupy a sochami od Ignáce Weisse z doby kolem roku 1746. Postranní oltáře jsou zasvěceny sv. Kateřině a sv. Apoleně. Kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Kostel Narození Panny Marie v ChotěšověKostel Narození Panny Marie v Chotěšově