Kostel sv. Matěje v Horšicích

Horšice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Gotický kostel sv. Matěje patří mezi starobylé památky. Jako farní kostel je připomínán již roku 1356. V baroku k němu byla připojena pohřební kaple sv. Kříže.

Historie

Jednolodní gotický kostel sv. Matěje patří mezi významné památky. Jako farní kostel byl připomínán již roku 1356. Z této doby pochází loď s gotickým vstupním portálem s obličejovými reliéfy po stranách. Západní věž s gotizujícími okny byla ke štítovému průčelí připojena až v roce 1859. Stala se náhradou za starou dřevěnou zvonici, jež se nacházela v rohu hřbitova. Kostel je opatřen hrotitými okny, v presbytáři s kružbami. Presbytář je sklenut křížovou klenbou a má zachována segmentově zaklenutá sedilia. Vstup do novodobě upravené sakristie vede barokním portálkem. Výbava kostela je barokní, na hlavním oltáři jsou umístěny obrazy sv. Matěje, sv. Petra a Pavla, sv. Ondřeje, sv. Tomáše a Nejsvětější Trojice. Na menze je obraz Panny Marie, na bočních oltářích obrazy sv. Kateřiny. Na pravé stěně presbytáře můžeme najít znakový náhrobník Jindřicha Antonína Hennigara z roku 1724 s cínovou nápisovou deskou.

Kostel byl barokizován právě díky rodu Hennigarů, kdy byla k závěru kostela připojena pozdně barokní oválná pohřební kaple sv. Kříže se šindelovou střechou. Kaple má bedněnou omítanou kupoli otevřenou do lucerny. Na omítkách najdeme zbytky výmalby. Kostel je obklopen hřbitovem a byl důkladně opraven v letech 1999 a 2000.

Fotografie

Kostel sv. Matěje v Horšicích