Sídliště Chudinka u Blovic

Blovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Výšinné sídliště chamské kultury Chudinka najdeme v katastrálním území Blovice a Zdemyslice.

Historie

Výšinné neopevněné sídliště chamské kultury Chudinka se rozkládá v katastrálním území Blovice a Zdemyslice. Sídliště chamské kultury bylo odkryto také na nedaleké Velké skále u Bzí, kterou prozkoumával známý archeolog František Xaver Franc. Archeologický výzkum sídliště zvaného Chudinka prováděl Karel Škrábek. Lokalita je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.