Dominikánský klášter s kostelem sv. Vavřince v Klatovech (čp. 174)

Klatovy - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kláštery
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Připomínkou působení dominikánského řádu v Klatovech je honosný barokní kostel, který na přelomu 17. a 18. století vystavěl Marc Antonius Gilmetti.

Historie

Prvopočátky konstituování středověkých Klatov jsou neodmyslitelně spjaty s působením dominikánského řádu. Původní klášterní objekt stával ve městě ještě před povýšením Klatov na město, po něm se však do dnešních dnů nedochovaly žádné pozůstatky, neb byl vypleněn a do základů vypálen za husitských válek. Dominikáni se na čas přesunuli blíže k náměstí, avšak i odtud byli nakonec nuceni odejít. Město pak v opuštěném areálu zřídilo sýpku, mlýn a ovčinec. Celý objekt opět lehl popelem v roce 1615. Dominikáni, kteří se do města vrátili o sedm let později, tak na spáleništi obnovili kapli sv. Doroty a konvent. Ani tentokrát jim ale štěstí v Klatovech příliš nepřálo a koncem 80. let zachvátil krátce obnovený klášter rozsáhlý požár. Barokní přestavbu dominikánského kostela i přilehlého konventu provedl stavitel Marc Antonio Gilmetti. Ve 30. letech 18. století pak ke kostelu přibyly obě průčelní věže. V rámci josefínských reforem však byl klášter opětovně zrušen a objekt připadl obci, která jej využila k hospodářským účelům, v budově konventu pak zřídila gymnázium, které do 70. let 19. století vedli emauzští benediktini. Od počátku 20. století však celý areál opět chátral a to v podstatě až do přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Dnes slouží jeho prostory zvláště ke kulturním účelům a také jako Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání.

Fotografie

Dominikánský klášter s kostelem sv. Vavřince v Klatovech (čp. 174)Dominikánský klášter s kostelem sv. Vavřince v Klatovech (čp. 174)Dominikánský klášter s kostelem sv. Vavřince v Klatovech (čp. 174)