Kostel Narození Panny Marie v Klatovech

Klatovy - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, neogotika
historická epocha: středověk, moderní doba

Stručné představení

Nejstarší městský kostel se v raném novověku stal významným mariánským poutním místem díky zázračnému obrazu Panny Marie Klatovské.

Historie

Původně raně gotická stavba patří mezi nejstarší dochované památky, jež upomínají na založení města. Dnes farní římskokatolický kostel byl vystavěn nedaleko městského opevnění u východního okraje města. Již na konci 14. a počátkem 15. století prodělal výraznou přestavbu, která je připisována mistru Linhartovi z Aldenbergu. K původní třílodní bazilice s jednou příčnou lodí oddělující kněžiště přibyla další příčná loď s novým kněžištěm, čímž se původní dispozice výrazně prodloužila. Koncem 16. století došlo vlivem špatných povětrnostních podmínek k destrukci kostelního krovu i klenby nad hlavní lodí, díky opravě dostal kostel nové síťové a hvězdové klenby. Ve druhé polovině 18. století pak z původní příčné lodi vyrostly dvě postranní kaple.

Poslední zásadní architektonickou proměnou prošel kostel na počátku 20. století. Architekt Josef Fanta záměrně odstranil všechny barokizující prvky, aby kostel v duchu novogotiky přivedl do té podoby, ve které je ztvárněn na Willenbergově vedutě Klatov z roku 1602.

Největšího významu nabyl kostel v raném novověku, kdy se díky obrazu Panny Marie Klatovské stal významným mariánským poutním místem. Jednalo se totiž o kopii italského obrazu Panny Marie z města Re, který údajně v červenci roku 1685 začal krvácet.

Fotografie

Kostel Narození Panny Marie v KlatovechKostel Narození Panny Marie v Klatovech