Hradiště Tuhošť

Mrákov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Hradiště u nedalekého Smolova je považováno za historickou Tuhošť, správní centrum kraje před vznikem královského města Domažlic.

Historie

Hradiště u nedalekého Smolova je považováno za historickou Tuhošť, správní centrum kraje před vznikem královského města Domažlic. Termín Tuhošť se užíval zřejmě od druhé poloviny 10. století pro část území Přemyslovců při jihozápadní hranici s Bavorskem. Existence hradiště Tuhošť je zmíněna k roku 1086 v listině vymezující hranice pražského biskupství. Označení Tuhošť mělo vzniknout spojením příslovce „tu“ a  slova „hvozd“. Znamenalo tedy „na této straně hvozdu“. U hradiště u Smolova je ještě v 15. – 16. století zmiňován pomístní název lesa „V Tuhoštiech“. Jedna Tuhošť existuje také u Švihova, zde jde ale o osídlení z doby bronzové.

Jak vypadalo hradiště u Smolova? Hradiště vzniklo někdy v druhé polovině 10. století, zaniklo násilně požárem ve 12. století. Šlo o oválný prostor o rozloze 1,6 ha, opevněný valem, který v některých místech dosahoval výšky až 7 m. Nechyběl vnější příkop. Roku 1959 zkoumal hradiště známý archeolog Rudolf Turek. Našly se jen kousky mladohradištní keramiky. Někteří starší historici považovali Tuhošť za bájný Wogastisburg, u kterého Sámo porazil roku 631 franckého krále Dagoberta. Osídlení je však prokazatelně mladší. Jméno Tuhoště žije dále v německém označení Domažlic (Taus). Dostat se k hradišti je poněkud problematické, nevede k němu cesta. Nad Smolovem je vidět zalesněný okrouhlý val, obklopený poli. Hradiště se nachází na ostrožně nad rybníkem. I průvodce doporučují jen pohled z dálky.

700 metrů severovýchodně od Smolova bylo na katastru obce Bořice objeveno další menší opevnění.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.