Kaple Vojtěška v Milavčích

Milavče - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Šestiboká kaple se stanovou střechou nad pramenem Vojtěška.

Historie

Dnešní šestiboká kaple se stanovou střechou nad pramenem Vojtěška je dle tradice z roku 1677. Existují však i zprávy, že zde koncem 19. století byla jen stříška nesená sloupy, kterou bylo třeba zrekonstruovat. Po nedávné opravě je možno opět nabrat si vodu ze slavného pramene, který měl vytrysknout v místech, kde místní pastýř ze zlomyslnosti zatroubil do ucha spícího sv. Vojtěcha. Uvnitř kapličky je obraz s tímto námětem. Ke kapličce chodívalo procesí prosit o déšť, když dlouho nepršelo.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Kaple Vojtěška v MilavčíchKaple Vojtěška v Milavčích