Kostel U Svatých v Domažlicích

Domažlice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk

Stručné představení

Původní kostel patrně ze 14. století, dnes z velké části přestavěn.

Historie

V Domažlicích existovaly až do roku 1543 dvě fary. Horní (městská) a Dolní (na Dolejším předměstí). K Dolní faře patřily dva kostely. Kostel U Svatých a kostel u sv. Jakuba. Kostel u sv. Jakuba snad existoval již v 11. století, prokazatelně pak ve 13. století. Zrušil ho Josef II., byl prodán v dražbě a roku 1788 zbořen. Po velkých požárech, když nefungoval městský kostel na náměstí, chodili obyvatelé města na bohoslužby na předměstí, k Jakubovi. Byli zde i pohřbíváni. Budova Dolní fary na Dolejším předměstí byla vypálena roku 1620. Patřil k ní také dvůr, rybník, stodola a velká zahrada. Zahrada bývala v místech, kde je dnes parkoviště poblíž vstupu na hřbitov U Svatých.

Kostel U Svatých stojí na někdejším předměstí dodnes, kolem je starý hřbitov. Původní název kostela byl Navštívení P. Marie. Vznikl patrně ve 14. století, jak naznačují i některé dochované fragmenty starší gotické stavby v mnohokrát přestavovaném kostelu. Na počátku husitských válek byl kostel krátce kostelem domažlických katolíků, když ve městě získali převahu husité. V 17. století byl kostelem utrakvistickým, roku 1620 proběhla také větší přestavba. Kostelu se říkalo také Chodský, protože pod něj spadaly svobodné chodské vesnice. Když roku 1620 získali chodské vsi do zástavy Lamingenové, měli správu i nad tímto kostelem a dosadili do něj katolického kněze. Roku 1648 byl kostel poškozen po zásahu blesku, spadla i klenba. Opravy se vlekly po několik desetiletí. Kostel se těšil většímu zájmu až v 19. století, kdy se Chodové stali módním tématem. Začala také jeho přestavba, opravy probíhaly až do počátku 20. století. Plán na opravu kostela vypracoval Vratislav Pasovský, pod dohledem známého pražského architekta Kamila Hilberta. Hlavní oltář je od Čeňka Vosmíka. Roku 1920 byl kostel opět vysvěcen.

Z novějšího, dosti skromného interiéru jsou historicky cenné objekty přenesené sem od sv. Jakuba. Jde o akantový oltář P. Marie Klatovské (kolem roku 1700) a o kazatelnu se znakem města z roku 1562. Zachovalo se také patnáct renesančních náhrobníků většinou domažlických měšťanů. V hřbitovní zdi kostela je zabudována kaplička Bolestné P. Marie z roku 1847, v 17. století bývala v jejích místech studánka. Kostel je dnes využíván jako smuteční síň.

V kostele U Svatých je také uložen žulový smírčí kříž. Stojí u schodiště severního bočního vstupu, dostal se sem patrně při poslední velké rekonstrukci. Má nepravidelně zaoblená ramena a mohutnou kvadratickou základnu. Je možné, že jde o kříž, který stával při cestě do Mrákova.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.