Kostel Narození Panny Marie v Domažlicích

Domažlice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Gotická stavba ze 13. století s přístupnou věží.

Historie

Městský kostel je původně gotickou stavbou z poslední čtvrtiny 13. století. Původně byl zřejmě trojlodní a měl vlastní čtvercovou věž, jejíž fragmenty se dochovaly. Dnes ke kostelu patří městská válcová věž, stojící původně volně vedle kostela. Ve stavbě jsou dnes zachovány dva gotické portály, jeden z nich patrně zasazen druhotně. Kostel zažil řadu proměn, několikrát byl vážně poškozen. Roku 1386 a znovu 1406 je například zmiňován jako pustý. Velká přestavba proběhla v pozdně gotickém slohu. Roku 1747 ho poničil velký požár města. Obnova kostela začala roku 1751 (Jan Záhořík). Při barokní přestavbě byla snížena okna i strop, vznikla nová valeně zaklenutá klenba s freskami. Kostel byl znovu vysvěcen roku 1756. Další škody utrpěl krov a dřevěné části věže při velkém požáru roku 1822. Poslední větší úpravy proběhly roku 1892.

Sochy před vstupem do předsíně kostela Narození P. Marie vytvořil František Ringelhahn (1706 – 1789). Roku 2006 začala jejich oprava, a sochy byly sňaty.  Vstup do kostela střežil sv. archanděl Michael, po stranách s ním stáli sv. Pavel (jako vousatý stařec s knihou a mečem) a sv. Petr (s knihou a klíčem od nebeské brány).

Interiér zdobí fresky od plzeňského barokního sochaře Josefa Luxe (1752). Hlavní oltář s povrchem z měděného pozlaceného plechu byl původně umístěn v boční kapli a zasvěcen sv. Barboře (vznikl roku 1744, vznik sponzoroval A. Příhoda), po požáru roku 1747 byl přemístěn a stal se hlavním oltářem.

Velkým lákadlem pro návštěvníky Domažlic byl vždy výstup na kostelní (městskou) věž, která slouží jako rozhledna. Věž je navíc šikmá, je vychýlena o 60 cm. Má 12 pater. Nevíme, jak je přesně stará. Obvykle se uvádí, že byla již součástí původního gotického opevnění, je však také možné, že vznikla až později, či byla přestavena. Letopočet na věži 1545 připomíná datum, kdy byla věž zvýšena a opravena. Na věži jsou umístěny zvony Zikmund, Marie a Pavel. Na ochozu chodí také známý domažlický ponocný. Přístupná v otvírací době za vstupné.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.