Hartmanice

Hartmanice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Hartmanice vznikly jako osada rýžovníků zlata a zároveň jako důležitá celní stanice na stezce do Bavor.  

http://www.muhartmanice.cz/

Památky v oblasti

Horská synagoga v Hartmanicích

Horská synagoga v Hartmanicích
V nejvýše položené synagoze na území ČR je instalována moderně pojatá expozice mapující spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě.

Kašna v Hartmanicích

Kašna v Hartmanicích
Koncem 19. století ozdobila hartmanické Dolní náměstí kamenná kašna na čtvercovém půdorysu.

Kostel sv. Kateřiny v Hartmanicích

Kostel sv. Kateřiny v Hartmanicích
V jádře gotický kostel vystavěný nejpozději v 15. století byl barokně přestavěn před polovinou 18. století.

Fotografie neexistuje.

Povrchové doly na zlato u Hartmanic
Drobné jámy a jiné nerovnosti v krajině, které jsou v okolí Hartmanic obzvlášť četné, připomínají dávnou minulost, kdy se zde povrchově těžilo zlato.

Synagoga v Hartmanicích

Synagoga v Hartmanicích
V prostorách kompletně zrekonstruované nejvýše položené synagogy v Čechách funguje muzeum poukazující na často komplikované soužití Čechů, Němců a židů na Šumavě.

Židovský hřbitov v Hartmanicích

Židovský hřbitov v Hartmanicích
Bývalý židovský hřbitov na kraji lesa při cestě z Hartmanic do Dlouhé Vsi dnes připomíná jen několik náhrobků ve velmi špatném stavu. Ostatní náhrobky totiž vzaly za své v roce 1938, kdy posloužily jako stavební materiál na opravu silnice do Kundratic.

Historie

Horské městečko Hartmanice vzniklo nejpozději počátkem 14. století jako důležitá zastávka u obchodní cesty vedoucí z Bavorska do Čech. Osada však bohatla nejen z výběru cla a mýta, nýbrž také díky těžbě zlata. Již roku 1331 zde existovala celní stanice, avšak zisky tou dobou ještě směřovaly Břevnovskému klášteru. Počátkem 15. století bylo město navíc obdařeno důležitým privilegiem nuceného skladu, kdy všichni kupci směřující na sušické jarmarky zde museli vyložit své zboží. Z roku 1340 pochází také první zmínka o těžbě zlata. Bohaté městečko bylo velmi lukrativním statkem a není tedy divu, že ještě v 15. století mělo několik majitelů. Po většinu své existence však náleželo bohatým velhartickým pánům. Tento statut se změnil počátkem 17. století, kdy část Hartmanic připadla Sušici, jenž město ovládala až do poloviny 19. století. Sušičtí si však významného statku vážili a měli zájem na jeho prosperitě, a tak již roku 1607 vyprosili na Rudolfovi II. četná privilegia. Do téměř závratného rozvoje osady však výrazně zasáhla 30letá válka. Hartmanice byly vypáleny a zůstaly po nějaký čas pusté. K znovuosídlení došlo až díky vystěhovalcům ze Švábska v polovině 17. století. Postupný úpadek hornictví přiměl vrchnost k hledání nových zdrojů příjmů. K opětovnému nastartování hartmanického hospodářství nakonec přispělo sklářství. V průběhu 19. století tu fungovala brusírna zrcadel, později se přidala ještě výroba cínových folií a lahvových zátek. Rozvoji městečka koncem 19. století napomohlo také zřízení okresního soudu. Za první republiky se zde také vyráběly hračky, místní továrna měla celé tři stovky zaměstnanců.

Dnes jsou Hartmanice díky své výhodné poloze především oblíbeným turistickým centrem a nadále zde převládá zemědělství a lesnictví.

Fotografie

HartmaniceHartmaniceHartmaniceHorská synagoga v HartmanicíchKašna v HartmanicíchKostel sv. Kateřiny v HartmanicíchSynagoga v HartmanicíchŽidovský hřbitov v Hartmanicích