Obchodní akademie v Plzni-Výchdodním předměstí (čp. 808)

Plzeň-Východní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: neobaroko
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Proslulé gymnázium na Mikulášském náměstí v Plzni bylo založeno z podnětu Josefa Strnada již v roce 1906. Budova II. české státní reálky, jak se ústav tehdy jmenoval, byla dostavěna až v roce 1914.

Historie

Potřeba založit v Plzni střední školu s technickým zaměřením byla o to naléhavější, čím rychleji se rozvíjely nejen monstrózní Škodovy závody, ale vůbec veškerý průmysl a technický pokrok v Plzni. Josef Strnad, jako první ředitel školy, podnítil vznik reálného gymnázia již v roce 1906. Tehdy se začalo vyučovat v provizorních prostorách a město se zavázalo, že do tří let vystaví novou školní budovu. Pro realizaci stavby byl vybrán návrh Ferdinanda Havlíčka a Rudolfa Kříženeckého. Vedením stavebních prací byla pověřena firma Karla Němce. Budova nového gymnázia na Mikulášském náměstí byla ale nakonec dokončena až v roce 1914.

Objekt školy na půdorysu písmene „U“ stojí na jihozápadní straně Mikulášského náměstí. Vlastní školní budova se suterénem a třemi nadzemními podlažími je přímo napojená na podsklepený dvoupodlažní objekt s tělocvičnou a vysokým prostorem auly, kde se původně nacházela kaple s kruchtou. Třetím traktem je obytná část, jejíž první patro zdůrazňuje lodžie. Stavba v novobarokním stylu se vyznačuje bohatou interiérovou i exteriérovou výzdobou. Komplikované zastřešení tvoří mansardové střechy s četnými štíty, vikýři a věžičkami. Proti hlavnímu vchodu s krytým vestibulem se zdvíhá široké schodiště se zdobeným kovovým zábradlím a se sochou J. K. Tyla ve druhém patře.

Známé Mikulášské gymnázium v průběhu let mnohokrát změnilo název, dodnes však platí za prestižní plzeňskou střední školu, jež v současnosti nese prostý název Gymnázium Plzeň, Mikukášské náměstí.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.