Fara v Kotouni (čp. 1)

Kotouň - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Blízko kostela Narození Panny Marie v Kotouni najdeme patrovou barokní budovu fary.

Historie

Stavba farního úřadu se nachází jižně od kostela Narození Panny Marie. Kotouňská fara zanikla po roce 1623, znovu byla obnovena vrchností z vedlejší vsi Oselce roku 1681. Barokní budova je patrová a na vstupním portálu nese dataci do roku 1736, přičemž přízemí je zřejmě staršího data, s valenými klenbami prostoupenými výsečemi s hřebínky na hranách. V dalších místnostech je valená klenba s pětibokými výsečemi. Domovní vstup je posunut ze středu průčelí vpravo. Je obdélný s uchy a kapkami. Okna patra jsou ve stuhových šambránách. Budova je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek. V její blízkosti je umístěn pamětní kříž.  

Fotografie

Fara v Kotouni (čp. 1)Fara v Kotouni (čp. 1)