Kostel Narození Panny Marie v Kotouni

Kotouň - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Barokní kostel Narození Panny Marie v Kotouni je díky své poloze na návrší vidět ze širšího okolí. Zajímavostí je kostnice, umístěná pod východním průčelím. Na návrší u kostela stojí také budova fary. 

Historie

Kostel Narození Panny Marie je lokalizován v Kotouni na návrší, a je tudíž vidět ze širšího okolí. Postavil jej v letech 1703–1705 architekt a stavitel Antonio de Maggi. Vyrostl na místě starší svatyně, jež vyhořela. Využita byla jen severní stěna původně gotického objektu. Jedná se o jednolodní barokní kostel s výrazným východním průčelím. Stropy jsou zdobeny štukovými rámci. V zrcadlech presbytáře a lodi jsou vzácné figurální malby datované do roku 1784. Vybavení interiéru lze datovat převážně do 1. třetiny 18. století. 

Pod východním průčelím je umístěna kostnice. Kostel je obklopen hřbitovem, pohřben je zde Viktor Boos-Waldeck. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. Na návrší poblíž kostela se nachází také budova fary, zvonice se stanovou střechou a pamětní kříž s kuželovitým dříkem.

Fotografie

Kostel Narození Panny Marie v KotouniKostel Narození Panny Marie v Kotouni