Zámek Horažďovice (čp. 11)

Horažďovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Horažďovický zámek, jenž je hlavní dominantou města, vyrostl na místě původní gotické tvrze ze 13. století. 

Historie

Horažďovický zámek se rozkládá na severozápadní straně vnitřního města a plynule navazuje na městskou faru. Vystavěn byl v místech původní tvrze ze 13. století. Nejstarší dochovanou částí je čtverhranná třípatrová věž a zámecké sklepy vyhloubené do rulového podloží zřejmě ještě za Bavorů ze Strakonic.

Významnou přestavbu zámku, přibližně do jeho dnešní barokní podoby, iniciovali v 17. století Šternberkové. Hlavní zámecký sál, z něhož se dá vstoupit do malé barokní kaple, byl vyzdoben rozsáhlou stropní malbou znázorňující prohrávajícího Zikmunda v bitvě pod Vyšehradem 1. listopadu 1420, přistavěno bylo i pravé křídlo hostící šternberský úřednický dům a zámecký pivovar.

Další

Literatura

SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Sv. 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Zámek Horažďovice (čp. 11)Zámek Horažďovice (čp. 11)Zámek Horažďovice (čp. 11)Zámek Horažďovice (čp. 11)Zámek Horažďovice (čp. 11)Zámek Horažďovice (čp. 11)Zámek Horažďovice (čp. 11)Zámek Horažďovice (čp. 11)