Vojtěch Mrázek

Základní informace

Lékař a balneolog Vojtěch Mrázek se narodil roku 1864 v Praze. Byl známým propagátorem lázeňství. V Lázních Letiny působil jako ředitel a lázeňský lékař.

narozen: 14. zari 1864, Praha
zemřel: 31. ledna 1925, Praha
obory působnosti: spisovatel, lékař

Životopis

Lékař a balneolog mezinárodního věhlasu Vojtěch Mrázek se narodil roku 1864 v Praze. Promoval v roce 1888. Byl známým propagátorem lázeňství. Jeho koníčkem bylo cestování. V Lázních Letiny působil jako ředitel a lázeňský lékař. Založil zde vodoléčebný ústav. Na bývalý lovecký zámeček byla později umístěna jeho pamětní deska. Zemřel v roce 1925 v Praze.

Psal popularizační literaturu i publikace z oboru. Zmínit můžeme pojednání Nervósa a její léčení, dále dílo K fysiologickým účinům pití vod horkých, další pojednání o hydroterapii s názvem Vědecké léčení vodou či práce Vodoléčebné a slatinné lázně Letiny u Blovic blíže Plzně a O rozumném pěstění krásy tělesné. Jeho záliba v cestování se odrazila v dílech Z lázní a cest, Průvodce Rivierou či Stručný nárys tatranské turistiky a státních lázní na Slovensku, který byl opatřen mapkami a ilustracemi. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Vojtěch Mrázek