Josef Ambrož Gabriel

Znám též jako: Ambrož Sušický

Základní informace

Národní buditel, politik, historik a spisovatel Josef Ambrož Gabriel se narodil v Loučové u Hartmanic. Svůj velmi aktivní a po všech stránkách naplněný život zakončil svou vlastní rukou o 60 let později v Bechyni.

narozen: 1820, Loučová u Sušice
zemřel: 1880 Bechyně
obory působnosti: politik, historik, národní buditel, spisovatel

Životopis

Josef Ambrož Gabriel se narodil v roce 1820 na statku ve vsi Loučová nedaleko Hartmanic. Po studiu na klatovském gymnáziu odešel do Prahy, kde po absolvování dvouletého studia filozofie nastoupil na právnickou fakultu. Během let strávených v Praze byl výrazně politicky, kulturně i společensky činný. Aktivně se zapojil do červnových událostí 1848, stal se členem Svatováclavského výboru a stanul v čele druhé pražské delegace do Vídně, kde nahradil tou dobou nemocného Braunera. Vedle politické kariéry se však věnoval také spisovatelství a překladatelství. Psal především humoristické besední řeči, které později vyšly pod názvem Jiřinky, a to právě v revolučním roce 1848. Přispíval do Havlíčkova Šotka, dále do Lumíra či Poutníka od Otavy. Překládal francouzské drama do češtiny, napsal Francouzskočeský slovník či Historický kalendář. Psával i do Riegrova slovníku naučného.

Počátkem 50. let se oženil s dcerou dr. Josefa Podlipského a byl jmenován starostou Akademického řečnického spolku. Záhy však musel z Prahy odejít a vrátit se na rodný statek do Loučové, neb jeho otec již nebyl schopen starat se o hospodářství sám. Ani doma však neslevil ze svých národněobrozeneckých ideálů. V 60. letech 19. století založil společně s Karlem Schwarzenberkem a Robertem Hildtprantem Hospodářskou jednotu pro Písecko, v Sušici byl zvolen starostou, napsal Historicko-topografický popis okresu sušického a sepsal dějiny hradu Rabí a hradu Kašperk. Na sklonku svého života odešel do Bechyně, kde o pět let později spáchal sebevraždu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Josef Ambrož Gabriel