Josef Volf

Základní informace

Josef Volf je znám jako historik, knihovník a redaktor. Narodil se roku 1878 v Příchovicích. Stal se ředitelem Knihovny Národního muzea v Praze. Zasloužil se o organizaci a rozvoj lidových knihoven. 

narozen: 7. unora 1878, Příchovice
zemřel: 12. kvetna 1937, Praha
obory působnosti: historik, učitel, redaktor, knihovník

Životopis

Josef Volf je znám jako historik, knihovník a redaktor. Narodil se v roce 1878 v Příchovicích. Studoval gymnázium v Plzni. Pracoval jako knihovník, později se stal ředitelem Knihovny Národního muzea v Praze. Zasloužil se o organizaci a rozvoj lidových knihoven. Učil na Státní škole knihovnické v Praze. Zabýval se dějinami knihtisku, knihoven, českých exulantů v 17. a 18. století, historií cenzury a novinářství. Angažoval se ve Spolku českých bibliofilů. Zemřel roku 1937 v Praze.

Vydal řadu odborných prací a bibliografií. Byl redaktorem Časopisu českých knihovníků. Z jeho prací můžeme uvést alespoň díla Dějiny českého knihtisku do roku 1848, O tiskařích, nakladatelích a knihkupcích v Praze za Josefa II. nebo Dějiny veřejných půjčoven knih v Čechách do roku 1848.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Josef Volf