Kaple sv. Vojtěcha ve Vrčeni

Vrčeň - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko, neogotika
historická epocha: novověk

Stručné představení

Poutní kapli sv. Vojtěcha najdeme nedaleko Vrčeně. Místo je spojeno se svatovojtěšskou legendou.

Historie

Poutní kaple sv. Vojtěcha se nachází nedaleko Vrčeně při silnici směrem na Rožmitál pod Třemšínem, konkrétně pod kopcem Chlumec v lese zvaném Štědrý. Jedná se o jednu z několika lokalit českobudějovické diecéze legendárně spjatých se životem tohoto světce. V místě se nachází studánka Dobrá Voda. V kapli je umístěn kámen, do nějž údajně otiskl své tělo sám Vojtěch. Na místě nechal snad v 1. polovině 17. století majitel panství Zelená Hora Adam ze Šternberka postavit kapličku sv. Vojtěcha. Roku 1684 kapli založil (případně obnovil starší kapličku) Václav Vojtěch ze Šternberka. Do podlahy byl začleněn balvan s mísovitou prohlubní. Ke kapli nechal zbudovat cestu, podél níž byly vysázeny stromy. Poutníci sem přicházeli během celého roku, zvláště pak kolem svátku sv. Vojtěcha. Zastavovala se zde také procesí mířící do Nepomuku nebo na Zelenou Horu. Poutní mše je zde sloužena i dnes.

Nedaleko kaple založila zelenohorská vrchnost malé dřevěné lázně, do nichž tekla voda ze studánky Dobrá Voda. Lázně však v roce 1890 vyhořely a poté již nebyly obnoveny. Kaple byla zrušena v době Josefa II., později ji obnovil hrabě Jeroným Colloredo-Mansfeld. Oltářní obraz tehdy namaloval František Horčička, jenž dal některým postavám podobu konkrétních lidí (sebe zobrazil jako sv. Vojtěcha, hraběte Jeronýma a jeho děti jako selskou rodinu).

Kaple má barokní jádro s novogotickými prvky. Je to osmiboká centrála sklenutá kupolí s lucernou. Stěny jsou uvnitř členěny nikami. V podlaze u oltáře je kámen s údajnými stopami sv. Vojtěcha. Před kaplí je prostranství s litinovým křížem na kamenném podstavci. Kaple je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Kaple sv. Vojtěcha ve VrčeniKaple sv. Vojtěcha ve VrčeniKaple sv. Vojtěcha ve Vrčeni