Kostel sv. Mikuláše v Šitboři

Šitboř - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk

Stručné představení

Kostel poprvé zmíněn k roku 1359.

Historie

Kostel v Šitboři byl poprvé zmíněn k roku 1359, založit ho nechal pravděpodobně klášter v Pivoni. Roku 1998 zde byl proveden výzkum, který prokázal, že v místech kostela bylo ve 12. století a poč. 13. století pohřebiště, lze tedy předpokládat, že zde stávala nějaká menší církevní stavba. Podle tohoto výzkumu zde musela kamenná stavba vzniknout již v letech 1240 – 1260, měla obdélníkový půdorys a čtvercové presbyterium. Kolem poloviny 14. století pak byl kostel rozšířen západním směrem a presbytář byl změněn na stlačený polygonální. Sv. Mikuláš byl kostelem farním, ještě v době třicetileté války pod zdejší farnost patřily např. Mnichov, Poběžovice, Vlkanov, Valtýřov, Nemanice nebo Ždánov.

Jedná se o jednolodní stavbu s pravoúhlým presbytářem. Zbarokizována byla v 18. století, kdy přibyla i věž s osmibokým patrem a barokní bání. Podobala se věži klášterního kostela v Pivoni. Menší úpravy byly provedeny v 19. století. Stopy původní gotické stavby jsou patrné v presbytáři, dochoval se také gotický lomený portál.

Po roce 1945 začal kostel chátrat. V 70. letech se propadly stropy, zvony byly ve stejné doby přemístěny do kostela sv. Jiří v Koutě na Šumavě. Uvažovalo se i o odstřelu stavby. V 80. letech byl již kostel uváděn jako ruina. V letech 1990 – 91 byla odstraněna věžní barokní báň, protože hrozilo, že spadne také. Kostel skončil s poničenou fasádou, bez oken a dveří, zcela prázdný. Roku 2004 prodala církev zříceninu kostela městu Poběžovice. Uvažuje se, že zůstane jako zabezpečená ruina jako připomínka toho, jak se za vlády komunistů zacházelo s církevními památkami.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Kostel sv. Mikuláše v ŠitbořiKostel sv. Mikuláše v ŠitbořiKostel sv. Mikuláše v ŠitbořiKostel sv. Mikuláše v ŠitbořiKostel sv. Mikuláše v Šitboři