Kostel sv. Václava v Hoře Svatého Václava

Hora Svatého Václava - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk

Stručné představení

Původně hrazený středověký kostel.

Historie

Strategická poloha kostela sv. Václava napovídá, že musel ve středověku hrát významnou roli. Zbytky zdí, které byly u kostela patrné ještě v 18. století, svědčily o tom, že kostel mohl být hrazený. Podle tradice zde měla snad do husitských válek stát tvrz, či dokonce hrad. Písemné zprávy však mlčí. Kostel je ve středověku (14. století) uváděn jako farní. Je původně gotický, hranolová věž byla postavena ve 2. polovině 14. století. Pod ní je podzemní prostor, dnes nepřístupný. Ke středověké lodi přiléhá polygonální presbytář s opěráky, sklenutý žebrovými klenbami. V 17. století byla stavba zbarokizována, do starší lodi byla vložena barokní klenba. Kolem kostela býval hřbitov. V 90. letech 20. století byl kostel opraven. Ke kostelu patřila také fara, poprvé zmíněná roku 1707. Farní budova vyhořela roku 1927. Dnešní budova fary byla dokončena roku 1932.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Kostel sv. Václava v Hoře Svatého VáclavaKostel sv. Václava v Hoře Svatého VáclavaKostel sv. Václava v Hoře Svatého VáclavaKostel sv. Václava v Hoře Svatého VáclavaKostel sv. Václava v Hoře Svatého VáclavaKostel sv. Václava v Hoře Svatého VáclavaKostel sv. Václava v Hoře Svatého VáclavaKostel sv. Václava v Hoře Svatého Václava