Kaple sv. Jana a Pavla v Čermné

Čermná - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kaple původně zasvěcená sv. Vítu.

Historie

Uprostřed návsi stojí kaple sv. apoštolů Jana a Pavla. Pětiboký presbytář s malou lodí byl postaven v letech 1895 – 1897.  V roce 1909 byla ke kapli přistavěna další obdélná loď a půlkruhovitě zaklenutý vstup. Fasáda je členěna lisenami a profilovanými římsami. Na střeše presbytáře je malá věžička. Oltářní obraz namaloval Filip z Kamenice. Původně byla kaple zasvěcena sv. Vítu, po získání obrazu sv. Jana a Pavla se zasvěcení změnilo. Kaple byla nově opravena roku 2001. Je ve vlastnictví obce. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Kaple sv. Jana a Pavla v ČermnéKaple sv. Jana a Pavla v ČermnéKaple sv. Jana a Pavla v Čermné