Wolf Vilém Lamingen

Znám též jako: Lamminger

Základní informace

Otec Wolfa Maxmiliána Lamingena.

narozen: ?
zemřel: 1635
obory působnosti: majitel panství

Životopis

Wolf Vilém Lamingen byl otcem proslulého Lomikara. Jeho manželkou byla Barbora z Mörsbergu. Jako jediný z Lamingenů zůstal ve stavovském povstání věrný císaři Ferdinandovi II. Roku 1620 získal do zástavy chodské vsi, včetně Chodského hradu. Přešel na něj i majetek v Bělé nad Radbuzou po jeho odbojném bratrovi Wolfu Josefovi (1626). Roku 1630 od královské komory zakoupil statky, které byly zkonfiskovány jeho bratrovi Wolfu Friedrichovi.

Wolf Vilém Lamingen byl říšský dvorský rada, zemský hejtman. Roku 1623 byl za věrné služby přijat mezi svobodné říšské pány. Zemřel roku 1635. Měl tři syny, kteří byli roku 1635 ještě nezletilí. Proto rozsáhlý majetek spravoval nejprve poručník.  Při dělení majetku připadl Újezd u Svatého Kříže Wolfu Maxmiliánu (Lomikarovi), který však brzy přesídlil do Trhanova.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.