Břeněk z Ronšperka

Základní informace

Bratr známějšího Dobrohosta z Ronšperka.

narozen: ?
zemřel: ?
obory působnosti: majitel panství

Životopis

Kolem roku 1468 získal Hlohovou Břeněk z Ronšperka, bratr známějšího Dobrohosta z Ronšperka, mluvčího odbojné Zelenohorské jednoty, která se vzbouřila proti králi Jiřímu z Poděbrad. Břeněk sídlil na hradě Pušperk. Po roce 1475 přenechal Hlohovou pánům z Roupova.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.