Ignác Antonín Born

Základní informace

Ignác Antonín Born patřil ve druhé půli 18. století k respektovaným osobnostem vědeckého života v Českém království i celé habsburské monarchii, v letech 1772 až 1782 vlastnil panství Staré Sedliště, kde často pobýval a věnoval se badatelské činnosti.

narozen: 26. prosince 1742, Karlovský Bělehrad
zemřel: 24. cervence 1791, Vídeň
obory působnosti: vědec, spisovatel, přírodovědec

Životopis

Budoucí učený přírodovědec a mineralog přišel na svět v prosinci roku 1742 v Sedmihradsku. Ve druhé polovině 18. století platil v Čechách i celé habsburské monarchii za vlivného osvícence a významného průkopníka kritického zpytování neživé přírody. Stal se spoluzakladatelem Soukromé učené společnosti, která vznikla v Praze roku 1770 a byla prvním institucionalizovaným vědeckým spolkem na území Českého království. Roku 1772 zakoupil Born panství Staré Sedliště, kde pro své potřeby nechal přestavět místní šlechtickou rezidenci, v níž si zřídil soukromé muzeum. Na svém dominiu často pobýval a pracoval, ve Starém Sedlišti sepsal latinskou knihu o minerálech, která se po přeložení do angličtiny, francouzštiny a italštiny dočkala mezinárodního ohlasu. Roku 1782 Ignác Born sedlišťský statek prodal, zemřel v červenci roku 1791 ve Vídni.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Ignác Antonín Born