Strašice

Strašice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Ve Strašicích se dochovalo několik památek, místní se snaží svou zajímavou historii prezentovat také v Muzeu středních Brd.

www.strasice.rokycansko.cz

Památky v oblasti

Kostel sv. Vavřince ve Strašicích

Kostel sv. Vavřince ve Strašicích
Gotický kostel pochází z konce 13. či z poloviny 14. století, v roce 1637 byl opraven.

Škola ve Strašicích (čp. 2)

Škola ve Strašicích (čp. 2)
Nová budova byla postavena v letech 1816-1818, když vyhořela původní dřevěná škola.

Fotografie neexistuje.

Zřícenina hradu ve Strašicích
Zříceniny hradu byly upraveny na faru.

Historie

Listinou vydanou v roce 1143 věnoval olomoucký biskup Jindřich Zdík strahovskému klášteru několik vesnic a mezi nimi i část Strašic. V roce 1325 se majiteli Strašic stávají Rožmberkové. První zmínka o zdejším hradu pochází z roku 1349. V tomto období jsou již Strašice označovány jako městečko. Zdejší hrad byl vypálen v roce 1352 panovníkem, v roce 1424 byly Strašice spojeny se Zbirohem. Během třicetileté války bylo městečko poničeno a jeho význam poklesl. V letech 1719 –1724 se Strašičtí pokusili získat statut městečka a další výhody zpět, ovšem marně. V souvislosti s rozvojem průmyslu a růstem počtu obyvatelstva měly být Strašice v roce 1870 povýšeny na městys. Titul městys byl běžně používán, ale nikdy nebyl oficiálně potvrzen nadřízenými úřady.

Významné osobnosti

Karel Vokáč

1903-1944

Fotografie

StrašiceStrašiceStrašiceKostel sv. Vavřince ve StrašicíchŠkola ve Strašicích (čp. 2)Venkovské usedlosti ve Strašicích (čp. 31, 130, 149, 154, eč. 29, 36, 54)