Přívětice

Přívětice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Kostel sv. Martina je dominantou obce, která se také ujala jeho oprav.

http://www.privetice.cz/

Památky v oblasti

Kostel sv. Martina v Přívěticích

Kostel sv. Martina v Přívěticích
Dnešní barokní kostel pochází z druhé poloviny 18. století.

Historie

Dnešní obec tvořily ve středověku dvě vesnice Hořejší a Dolejší Přívětice. Ve 14. století se připomíná farní kostel sv. Martina, poblíž něj se nacházela tvrz. Také v dolní části snad stála tvrz, která později zanikla a na jejím místě postavili v roce 1846 sýpku. Kolem roku 1400 spojil Přívětice vladyka Soběhrd. O století později byla obec připojena k březinskému panství, horní tvrz ztratila své opodstatnění a roku 1681 se připomíná jako pustá. Sídlo panství na Březině bylo v polovině 17. století přeneseno do Radnic.

Rovněž zde se nacházelo černé uhlí. Na katastru obce fungoval důl Jiří, který byl v roce 1945 začleněn pod Radnické doly a v roce 1949 zrušen. Na dolovém poli Přívětice – Ovčín na katastrálním území obce Přívětice byl otevřen nový důl, kde se dobývalo uhlí lomovým způsobem jako evropská zvláštnost, ale i tento povrchový důl byl v roce 1987 uzavřen. Dnes je prostor zatopen vodou a je místem zajímavých paleontologických nálezů.

Fotografie

PřívěticeKostel sv. Martina v Přívěticích