Ostrovec

Ostrovec - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Pro své stavebně-historické, památkové a urbanistické hodnoty byl Ostrovec prohlášen v roce 1994 vesnickou památkovou rezervací.

www.ostrovec-lhotka.cz

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Ostrovec
Vesnice je jedna z mála dochovaných obcí s původní zástavbou na Rokycansku bez pozdějších negativních vlivů.

Mlýn v Ostrovci (čp. 12)

Mlýn v Ostrovci (čp. 12)
Známý pod názvem Zimův nebo také Ostrovecký mlýn.

Venkovské usedlosti v Ostrovci (čp. 3, 4, 6, 8, 14)

Venkovské usedlosti v Ostrovci (čp. 3, 4, 6, 8, 14)
Soubor lidové architektury z 19. století.

Zvonice v Ostrovci

Zvonice v Ostrovci
Zvonice není původní, jde o novější kopii již zchátralého původního objektu.

Historie

V roce 1366 koupil Ostrovec Michal ze Sedlce, později ho držel jeho stejnojmenný syn. Snad některý z nich nechal postavit tvrz při zdejším dvoře. Jediná zpráva o ní je z roku 1541, kdy jí Jiřík Osterský ze Sulevic prodal spolu se vsí a dvorem Janu mladšímu Mladotovi ze Solopysk. V roce 1588 koupil Ostrovec od Bohuslava Doupovce z Doupova Vilém z  Landštejna a na Krašově. Tehdy zanikla patrně i zdejší tvrz. Po těchto majetkových přesunech koupil Ostrovec císař Rudolf II. a připojil ho ke Křivoklátu, v roce 1607 byl Ostrovec převeden z důvodu menší vzdálenosti ke Zbirohu.
Samostatný statek byl obnoven nakrátko po roce 1642, kdy jej odkoupila manželka zbirožského hejtmana Cecilie Salomena Kolencová. Po její smrti statek získala druhá hejtmanova manželka Alžběta Chlumčanská z Přestavlk. V roce 1655 již Ostrovec náležel ke zbirožskému panství. Vrchnostenský dvůr byl rozparcelován v roce 1777, nalézal se v prostoru dnešních čp. 5 a 17.

Fotografie

OstrovecOstrovecOstrovecMlýn v Ostrovci (čp. 12)Venkovské usedlosti v Ostrovci (čp. 3, 4, 6, 8, 14)Zvonice v Ostrovci