Liblín

Liblín - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Obec ležící nad řekou Berounkou získala v roce 2014 titul městys. Stojí zde zámek s parkem, na náměstí barokní kostel. Nedaleko od Liblína se nachází hrad Libštejn.

www.liblin.cz

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Liblíně
Barokní kostel z poloviny 18. století je kamenným mostem spojen s objektem liblínského zámku.

Sochy sv. Jana Nepomuckého a Ecce Homo v Liblíně

Sochy sv. Jana Nepomuckého a Ecce Homo v Liblíně
V parku je umístěna řada převážně barokních soch. Park je řazen mezi nejcennější parky v Plzeňském kraji.

Zámek Liblín (čp. 1)

Zámek Liblín (čp. 1)
Interiér nepřístupný, k objektu volný přístup.

Zřícenina hradu Libštejn u Liblína

Zřícenina hradu Libštejn u Liblína
Hrad již v roce 1590 zmiňován jako pustý.

Historie

K roku 1181 se uvádí Přemil z Liblína. Pak se Liblín neznámo jak dostal do majetku svatojiřského kláštera na Pražském hradě, což dokládá listina z roku 1227. Na konci 14. století byl připojen k libštejnskému panství v majetku Kolovratů. Po nich se majiteli hradu stali Valdštejnové. V první polovině 16. století hrad ztratil definitivně svou sídelní funkci a od roku 1546 se sídlem šlechty stal Liblín. V té době bylo panství v majetku Gryspeků. Roku 1622 bylo panství zkonfiskováno a následovalo poměrně časté střídání majitelů. Z významnějších majitelů lze jmenovat hrabata Štampachy (v letech 1675 – 1718), od roku 1725 Ledeboury a od roku 1857 Wurmbrandy. Roku 1849 bylo obci umožněno konat 5 výročních trhů. V roce 1904 byl Liblínu udělen Františkem Josefem I. titul městyse. V roce 2014 byl tento titul potvrzen.

Významné pověsti

Hradní poklad

Ve zříceninách hradu se údajně má nalézat poklad střežený zakletým duchem hradního pána a Bílou paní libštejskou. Ti byli kdysi zavražděni panem z Krašova a jejich kosti hozeny do hradních sklepů. Poklad se pokoušeli vyzvednout místní, ale vystrašil je ohromný rytíř střežící poklad. Podle jiné pověsti u hradu oral sedlák Klous (či Klouz) z Bujesil. Už se stmívalo, chtěl však dokončit práci, znenadání vystoupil od lesa muž v brnění. Řekl mu:"Dnes o půlnoci přijedu pro tebe. Vrátíš se se mnou do hradu a uděláš, co poroučím. Ale poslouchej, po cestě musíš být němý jako ryba. Ani slovíčka nesmíš promluvit. To by byla tvoje zkáza. Když všechno dobře provedeš, dostaneš peněz, co uneseš." Pak zmizel. V noci se rytíř zase objevil a odvedl si sedláka. Čím se blížili k hradu, začaly se zjevovat čím dál tím horší příšery. Jedna z nich se sápala po sedláku, který strachy vykřikl. Když se probudil, rytíř mu řekl, že za ním znovu přijde za rok, aby ho vysvobodil. Nikomu však o tom, co se v noci stalo, nesměl říci. Po roce se vše opakovalo, tentokrát však sedlák vše ustál. V hradu mu rytíř ukázal na místo, kde ležel mrtvý rytíř, kterého měl pohřbít a pomodlit se za něj. Následně si pak mohl odnést zlatých peněž, co jen odnesl. Stal se z něj nejbohatší sedlák v Bujesilech.
Jiná varianta pověsti hovoří o ženě, jež nechala své dítě v místnosti s pokladem a až po roce se s ním setkala. Další verze o zdejším pokladu říká, že ho chtěli místní najít. Proto se každý postní pátek modlili ve zříceninách. Při třetím modlení se jim zjevil přízrak velikého rytíře v brnění a vyzval je, aby ho nerušili. Od té doby se už najít poklad nikdo nepokoušel. Za doby Marie Terezie byl na Libštejně mlynářský pomocník. V noci ho cosi vzbudilo. Na nádvoří viděl sedět v půlkruhu společnost ve starodávných šatech. Uprostřed stály dvě otesané klády sbité do tvaru písmene x a k nim byl za nohy a ruce připoutám muž v cárech. Nedaleko stál kat. Z půlkruhu vstal bělovlasý stařec, který obvinil hraběte Gryspeka a vynesl nad ním krutý ortel – vyřezání dvaceti kusů masa a předhození psům. Na víc mlynářský pomocník nečekal a utekl. Vyprávěl to v nedaleké vesnici, kde mu místní potvrdili, že se na Libštejně každých deset let vždy v červnu za první úplňkové noci scházejí všichni, koho hrabě Gryspek zradil a soudí ho. 

Fotografie

LiblínLiblínLiblínSochy sv. Jana Nepomuckého a Ecce Homo v LiblíněZámek Liblín (čp. 1)Zřícenina hradu Libštejn u Liblína