Březina

Březina - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

O tom, že Březina byla osídlena v různých historických etapách svědčí existence zdejšího hradiště, hradu a zámku s rozsáhlým parkem.

www.obecbrezina.eu

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Hrad Březina
Zbytky hradu, resp. věž o rozměrech 12 x 9 m, byly roku 1810 za Kašpara ze Šternberka přebudovány na altán – romantický pavilon, který byl nově pojmenován jako Salon (někdy uváděno i Salón).

Hradiště u Březiny

Hradiště u Březiny
Lokalita byla osídlena pravděpodobně v pozdně halštatském období a raném středověku.

Zámek Březina (čp. 34)

Zámek Březina (čp. 34)
V letech 1790–1808 nechal Jáchym ze Šternberka (1755–1808) postavit empírový zámek.

Historie

V letech 1379–1651 se Březina stala sídlem šlechty. Na začátku 50. let 17. století se však centrem panství staly blízké Radnice. Pod hradem vznikla vesnice, kde v polovině 17. století žilo 5 sedláků, 3 chalupníci, zahradník a dva sedláci se nově přistěhovali. Počátkem 18. století tu nacházíme 9 hospodářů včetně kováře a mlynáře. Součástí radnického panství zůstala Březina až do roku 1848. V roce 1850 byl zřízen obecní úřad. Dodnes je Březina samostatnou obcí.

Významné osobnosti

Kašpar Maria Šternberk

Fotografie

BřezinaBřezinaBřezinaHradiště u BřezinyZámek Březina (čp. 34)