Radějov

Radějov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Jedna z nejodlehlejších lokalit na Plzeňsku, vesnická památková zóna.

http://www.manetin.cz/

Památky v oblasti

Historické jádro vsi Radějov

Historické jádro vsi Radějov
Celistvý soubor roubené lidové architektury z 18. a 19. století.

Historie

Ves je poprvé zmiňována roku 1483, kdy patřila ke Krasíkovu. Následně byla připojena k Manětínu. Během třicetileté války zpustla, obnovena byla až roku 1670. V obci je dochován ojediněle celistvý soubor lidové architektury, v roce 1995 byla vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

Fotografie

Historické jádro vsi Radějov