Plešnice

Plešnice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Sídlo vladyků z Nečtin, poblíž zřícenina hradu Buben.

http://www.plesnice.cz/

Památky v oblasti

Hospodářský dvůr v Plešnicích (čp. 1)

Hospodářský dvůr v Plešnicích (čp. 1)
Jihozápadně od návsi se rozkládá rozsáhlý areál ze tří stran uzavřeného hospodářského dvora, dříve panského. V čele dvora stojí patrová kamenná barokní sýpka, v základu s renesančními prvky. Podle dochované sklepa v areálu dvora se předpokládá, že ...

Kaplička Nejsvětější Trojice v Plešnicích

Kaplička Nejsvětější Trojice v Plešnicích
Zděná kaple se sanktusníkem ve vrcholu střechy.

Fotografie neexistuje.

Mohylové pohřebiště Svanka u Plešnic
Archeologické pozůstatky mohylového pohřebiště.

Zřícenina hradu Buben u Plešnic

Zřícenina hradu Buben u Plešnic
Zříceniny hradu Buben. Na východní straně nádvoří se dochovala dominantní hradba.

Historie

Ves je poprvé zmiňována až k roku 1360. Již v té době zde nejspíš stálo panské sídlo, které zde vystavěli vladykové z Nečtin a které je připomínáno ještě v roce 1591. Od 14. do 16. století patřila ves k hradu Buben, v roce 1618 byla prodána klášteru v Kladrubech. V majetku kláštera, v rámci čemínského panství, setrvaly Plešnice až do jeho zrušení v roce 1785. V polovině 20. století panství koupil Jindřich Finger. Před vlákou zde žilo převážně německé obyvatelstvo, a život v obci tak byl významně ovlivněn poválečným odsunem.

Fotografie

Hospodářský dvůr v Plešnicích (čp. 1)Kaplička Nejsvětější Trojice v PlešnicíchZřícenina hradu Buben u Plešnic