Olešovice

Olešovice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Nejpočetnější a nejucelenější soubor hrázděných domů na severním Plzeňsku. Vesnická památková zóna.

http://www.mesto-utery.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Olešovice
Historické jádro Olešnice tvoří zajímavé patrové, venkovské usedlosti s hrázděnými patry soustředěné kolem svažité návsi.

Historie

Olešovice (něm. Hangendorf) jsou poprvé připomínány roku 1233, kdy by královnou Konstancií prodány tepelskému klášteru. Klášteru patřily až do roku 1850 a spadaly pod nedaleké městečko Úterý, pro které vykonávaly strážní funkci.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.