Nynice

Nynice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

V lokalitě se původně nacházel hospodářský dvůr plaských cisterciáků. Od roku 1995 vesnická památková zóna.

http://www.hromnice.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Nynice
Zástavba je situována kolem oválně svažité návsi s rybníkem.

Kaple sv. Kateřiny v Nynicích

Kaple sv. Kateřiny v Nynicích
Kaple sv. Kateřiny stojí na návsi na malé vyvýšenině, snad uměle zbudované. Barokní kapli na půdorysu řeckého kříže postavil v letech 1699–1701 Matěj Ondřej Kondel podle návrhu J. B. Matheye. Nad vstupem do kaple je umístěná kamenná deska s latinským ná ...

Venkovské usedlosti v Nynicích (eč. 12, 17)

Venkovské usedlosti v Nynicích (eč. 12, 17)
V obci se dochovaly roubené stavby z přelomu 18. a 19. století typické pro horní povodí Berounky.

Historie

Osídlení v okolí Nynic je doloženo již z doby železné – bylo nalezeno několik halštatsko-laténských hradišť a pohřebišť. Vesnice samotná je raně středověkého založení, první zmínka se objevuje již roku 1186. Od roku 1216 až do husitských válek patřila ves plaskému klášteru. Poté krátce připadla k Libštejnu, ale v roce 1513 byla opět připojena ke klášteru. Ten ji sice na konci 16. století prodal Rokycanům, ale již v roce 1623 se ves vrátila do majetku kláštera. K plaskému panství Nynice patřily i po zrušení kláštera.

Fotografie

Kaple sv. Kateřiny v NynicíchVenkovské usedlosti v Nynicích (eč. 12, 17)