Lochousice

Lochousice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Obec raně středověkého původu, od roku 2004 vesnická památková zóna.

http://www.lochousice.cz/

Památky v oblasti

Historické jádro vsi Lochousice

Historické jádro vsi Lochousice
Soubor dochovaných usedlostí reprezentuje venkovskou architekturu německy mluvící oblasti pohraničí z 2. poloviny 19. a začátku 20. století.

Kaple sv. Floriána v Lochousicích

Kaple sv. Floriána v Lochousicích
V jihovýchodní části návsi, na místě starší kaple, stojí kaple sv. Floriána, datovaná do roku 1847. Jde o jednoduchou pseudorománskou stavbu s věžičkou v západním průčelí. Vnitřní výzdobu provedl W. Perner z Plzně.

Venkovské usedlosti v Lochousicích (eč. 4, čp. 5, 6, 31, 43)

Venkovské usedlosti v Lochousicích (eč. 4, čp. 5, 6, 31, 43)
V obci je dochováno několik zděných usedlostí, štítem orientovaných do návsi.

Historie

První zmínky o vsi pochází již z roku 1186, kdy kníže Bedřich věnoval část obce klášteru v Kladrubech. Klášteru obec náležela až do husitských válek, po kterých se dostala do soukromých rukou, a teprve na konci 15. století obec připadla opět benediktinům. Po zrušení kláštera se staly Lochousice částí kladrubského panství. V obci převažovalo německé obyvatelstvo, po jeho odsunu se vesnici naštěstí vyhnuly rozsáhlejší demolice a zůstalo dobře dochované historické jádro. Díky tomu mohly Lochousice být v roce 2004 vyhlášeny vesnickou památkovou zónou.

Fotografie

Historické jádro vsi LochousiceKaple sv. Floriána v LochousicíchVenkovské usedlosti v Lochousicích (eč. 4, čp. 5, 6, 31, 43)