Líšťany

Líšťany - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Ves doložená již ve 12. století se zámkem, kostelem a mohylovým pohřebištěm.

http://www.listany.cz/

Památky v oblasti

Boží muka, socha sv. Jana Nepomuckého a kaple v Líšťanech

Boží muka, socha sv. Jana Nepomuckého a kaple v Líšťanech
Soubor barokních památek z 18. století - boží muka, kaplička a socha sv. Jana Nepomuckého.

Kostel sv. Petra a Pavla v Líšťanech

Kostel sv. Petra a Pavla v Líšťanech
Areál kostela a fary uzavírá severní, nejvýše položený okraj vsi a tvoří její dominantu.

Fotografie neexistuje.

Mohylové pohřebiště Hůrka u Líšťan
Pravěké mohylové pohřebiště původně s necelou stovkou mohyl.

Zámek Líšťany (čp. 1)

Zámek Líšťany (čp. 1)
Rozlehlý areál zámku s přilehlým hospodářským dvorem a parkem.

Historie

Ves Líšťany leží 8 km severozápadně od Města Touškova. Nejstarší písemný doklad o existenci lokality se hlásí již k roku 1115, kdy byly Líšťany jednou z vesnic darovaných právě založenému klášteru v Kladrubech. Od druhé poloviny 13. století byly statkem v držení drobné šlechty, která sídlila na tvrzi v místech pozdějšího zámku (zdejší vladykové jsou doloženi od roku 1269). Historie panství Líšťany není spjata s jedním dominantním šlechtickým rodem, naopak zde docházelo k častému střídání majitelů. Mezi nimi vynikají Černínové z Chudenic (1552–1628), stavebníci zdejšího zámku Steinbachové z Kranichsteinu (1660–1727), obnovitelé zdejšího kostela hrabata Hamiltonové (1727–1771) a Kinští (1771–1782) nebo poslední šlechtičtí majitelé Löwensteinové (1862–1918). Jádro původní vsi se nacházelo na západní straně, kde se dodnes dochovalo několik větších usedlostí soustředěných podél hlavní cesty. Mladšího původu je kolonie usedlostí drobnějších zemědělců (chalupníků a domkářů), vysazená plánovitě zřejmě až v 18. století severně od zámeckého areálu. Největší rozvoj zaznamenala vesnice během druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Zatímco v roce 1788 zde stálo 36 domů, ve 20. letech minulého století to bylo již 61 domů, přičemž intenzivní výstavba menších domů probíhala ve svahu mezi původní vesnicí a areálem kostela sv. Petra a Pavla. Jižní část obce pak byla ve 20. letech doplněna o kolonii domků pro usazení českých dosídlenců a legionářů vracejících se z bojišť první světové války.

Fotografie

Boží muka, socha sv. Jana Nepomuckého a kaple v LíšťanechKaple v LíšťanechKostel sv. Petra a Pavla v LíšťanechZámek Líšťany (čp. 1)