Krsy

Krsy - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice s dominantou kostela a souborem klasicistních bran.

http://www.krsy.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Kostel sv. Vavřince v Krsech
V jádru gotický kostel s druhotně přistavěnou severní věží a západním průčelím s křídlovým štítem. Z původní gotické stavby se dochoval presbytář s hrotitými okny a snad i zdivo hlavní lodi. Poprvé zmiňován již ve 14. stolet ...

Historie

Vesnice je poprvé zmíněna již roku 1183, kdy ji kníže Bedřich věnoval johanitům. Ti obec spravovali z řádové komendy v Manětíně. Již ve 14. století je připomínán místní kostel. Během husitských válek ves připadla ke Krasíkovu, a Švamberkové ji vlastnili až do roku 1694, kdy ves připadla k bezdružickému statku.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.