Kožlany

Kožlany - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Město ležící na okraji Křivoklátska, s celou řadou historických památek, mimo jiné rodným domem dr. Eduarda Beneše.

http://www.kozlany.cz/

Památky v oblasti

Kostel sv. Vavřince v Kožlanech

Kostel sv. Vavřince v Kožlanech
Původně gotický kostel ze 14. století byl v roce 1769 barokně přestavěn.

Fotografie neexistuje.

Městské muzeum Dr. E. Beneše
Muzejní expozice seznamuje vedle regionální historie především s osobností kožlanského rodáka prezidenta Dr. E. Beneše.

Radnice v Kožlanech (čp. 135)

Radnice v Kožlanech (čp. 135)
Radnice postavená v letech 1910 - 1911 stojí na místě starší barokní stavby místní záložny. Z té byly pro stavbu nové záložny použity části obvodového zdiva a sklepní prostory. Dnešní secesní budova je čtyřosá jednopatrová stavba se dvěma středními o ...

Rodný dům Edvarda Beneše v Kožlanech

Rodný dům Edvarda Beneše v Kožlanech
Na rodném domě dr. Eduard Beneše (čp. 101, ulice Pražská) je dnes umístěna pamětní žulová deska. V sadech je pak umístěna také Benešova busta, na místním hřbitově je rodinný hrob Benešových rodičů. V bývalé škole, dnešním městském muzeu, ...

Zřícenina hradu Angerbach u Kožlan

Zřícenina hradu Angerbach u Kožlan
Zbytky středověkého hradu zvaného Angerbach z poloviny 13. století.

Židovský hřbitov v Kožlanech

Židovský hřbitov v Kožlanech
Hřbitov pod Šibeničním vrchem byl založen zřejmě před rokem 1700.

Historie

Město Kožlany leží na manětínské stezce z Rakovníka na Teplou, na okraji Křivoklátska, a ke hradu Křivoklát také původně náležely. V roce 1230 je Václav I. postoupil klášterům v Plasích, ale od 1239 se staly opět součástí královského majetku. V roce 1313 byly Kožlany vysazeny zákupním právem, a v roce 1351 bylo obnoveno vysazení na městečko s právem týdenního trhu. Od roku 1460 postoupil Jiří z Poděbrad Joštovi z Einsiedle celé panství Týřov včetně Kožlan. V roce 1701 byly Kožlany připojeny ke chříčskému statku, kde setrvaly až do konce feudalismu.

Původní ves se rozkládala kolem kostela sv. Vavřince. V 18. a 19. století došlo v obci k rozvoji hrnčířství a tkalcovství, v provozu byl také místní pivovar. Kožlany jsou také rodištěm druhého československého prezidenta, dr. Eduarda Beneše.

Významné osobnosti

dr. Eduard Beneš

1884-1948

Fotografie

Kostel sv. Vavřince v KožlanechRadnice v Kožlanech (čp. 135)Rodný dům Edvarda Beneše v KožlanechZřícenina hradu Angerbach u KožlanŽidovský hřbitov v Kožlanech